IJsclub “de Oefening” Elsloo
Home.
Mededelingen.
Informatie.
Foto`s.
Contact.
Historie.
Lid  KNSB
Sedert 1887
Natuurgebied “De Stobbepoel”
IJsclub “de Oefening” Elsloo   © Th.O. 2011 alle rechten voorbehouden
IJsclub "De Oefening" bestaat sedert 1887.
 De ijsbaan van Elsloo is gelegen ten noordwesten van het dorp in de buurtschap 'Tronde'.
Ten oosten van Tronde ligt het natuurgebied 'De Stobbepoele', waar ook de ijsbaan deel van uitmaakt.
IJsclub ''De Oefening" is eigenaar van ong. 7,8 Ha natuurgebied, bestaande uit water, rietland, ruigte,
 boswallen en toegangsweg.    
Het wateroppervlak bedraagt ong. 3 Ha. en is 's-winters in gebruik als ijsbaan voor de  
 dorpsgemeenschap van Elsloo en Tronde, en wordt dan wel eens 'het kleine Alma Ata' genoemd,
 wegens haar bijzondere ligging.                            
In de periode 15 maart tot 1 juli is het een broedgebied voor de vogels en laat de ijsclub het gebied zo
 veel mogelijk met rust.
Eens per jaar wordt er in het gebied een natuurwerkdag gehouden in samenwerking met
 Landschapsbeheer Friesland, waarbij door vrijwilligers overtollige bosschages worden geruimd.   
Voorts staat bij het water een poldermolentje, een z.g. 'paaltjasker'. Deze is geplaatst op grond van de
 ijsclub, de paaltjasker zelf is sedert 1978 eigendom van Stichting De Fryske Mole.