IJsclub “de Oefening” Elsloo
Home.
Mededelingen.
Informatie.
Foto`s.
Contact.
Historie.
Lid  KNSB
Sedert 1887
Natuurgebied “De Stobbepoel”
IJsclub “de Oefening” Elsloo   © Th.O. 2011 alle rechten voorbehouden
      Welkom op de website van ijsclub “De Oefening” Elsloo (Fr.)

Geplaatst 08 november 2015

 

Uitnodiging

 

Tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van IJsclub “de Oefening” op vrijdag 20 november 2015 in Café ’t Anker te Elsloo Fr

 

Aanvang: ’s-Avonds 20.00 uur

 

A g e n d a

 

1. Opening.

2. Notulen van de vergadering van 21 november 2014

3. Mededelingen en Ingekomen Stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Financieel verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie, aftredend: Mettie Oenema

8. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Harry Smits en Jan Prakken *

 

 

PAUZE

 

9. Bespreking rijderijen

10.  Verloting

11.  Wat verder ter tafel komt

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

Het bestuur

 

(*) Kandidaten voor punt 8 op de agenda kunnen worden aangemeld bij de secretaris (Martin Brouwer) uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering.

 

Een ieder die belangstelling heeft voor het werk van de IJsclub wordt bij deze uitgenodigd om (zonder dat hij of zij thans lid is) de ledenvergadering op 20 november a.s. in Café ’t Anker bij te wonen !